ماده ۴۴۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 441 قانون تجارت:اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد‌شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعلان ورشکستگی تصفیه جمعی اموال مدیون را منجر می شود که توسط مدیر تصفیه و به نمایندگی از سوی مدیون و طلبکاران به عمل می آید.[۱]

مواد مرتبط

نظامنامه موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان (مصوب 1311) [۲]

ماده ۵۵۵ قانون تجارت

ماده ۵۵۶ قانون تجارت [۳]

منابع

  1. مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3588668
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320864
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320868