ماده ۴۶۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 461 قانون تجارت: مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به ماموریت اقدامات تامینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل‌آورد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده که همان اقدامات تأمینی لازم برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته در مقابل مدیونین وی است.[۱]این اقدامات باید از روز شروع به مأموریت برای حفظ حقوق ورشکسته به عمل آیند.[۲]مدیر یا اداره تصفیه مکلفند مادام که حکم ورشکستگی تاجر قطعیت نیافته است، اقدامات تأمینی لازم را به عمل آورند.[۳] این اقدامات تأمینی از جمله لازم است در خصوص دیون مؤجل و برای جلوگیری از اسقاط حق ورشکسته به عمل آیند. البته این دیون بر خلاف دیون خود تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال نمی شوند.[۴]

مقالات مرتبط

حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268352
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481116
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838520
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268448