ماده ۵۰۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 504 قانون تجارت: اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تفریغ را باید همان پرداخت حساب و فارغ شدن از این امر دانست. در این فرایند مدیر تصفیه باید تمام اموال منقول و غیر منقول خود تاجر ورشکسته را فروخته و مطالبات مالی وی را نیز وصول کند. همچنین لازم است دارایی نقد شده تاجر میان طلبکاران تقسیم شود. کلیه این مراحل باید تحت نظارت عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته صورت گیرد.[۱]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481940