ماده ۵۱۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 510 قانون تجارت: در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر‌ ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه‌ وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

توضیح واژگان‌

تفریغ را پرداخت حساب و فراغت از آن دانسته اند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به باور عده ای معامله مدیر تصفیه تاجر ورشکسته با خود صراحتاً ممنوع اعلام نشده است. اما موانعی وجود دارد که به صورت تلویحی چنین معامله ای را ممنوع ساخته است. از جمله اینکه اقدامات مدیر تصفیه تحت نظر عضو ناظر قرار دارد و همچنین مدیر تصفیه مکلف است در فروش اموال تاجر ورشکسته در موارد مذکور در ماده فوق و نیز ماده 457 قانون تجارت از طریق مزایده [۲]و مطابق مقررات مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام نماید. [۳]

رویه های قضایی

نظریه شماره 7/1400/182 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف مدیر تصفیه شرکت ورشکسته و تغییر اقامتگاه شرکت

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481940
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908156
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481948