ماده ۱۱۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۹ قانون تجارت: در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

توضیح واژگان

شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.[۱] و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دررابطه با شرکت های مختلط غیرسهامی نیز، می تواند وحدت ملاک قرار گیرد.[۳] و دررابطه با اینکه آیا می توان به موجب اساسنامه، یکی از شرکا را از سود شرکت محروم نمود یا نه؟، قانون تجارت ساکت است. اما باتوجه به اینکه مقتضای عقد شرکت، اختلاط سرمایه شرکا، به منظور کسب سود بوده؛ و در تحمل زیان احتمالی نیز، همه آنان سهیم خواهند بود؛ لذا درج چنین شرطی در شرکت نامه، منجر به ایجاد شرکت نگردیده؛ و آنچه که به وجود خواهد آمد؛ نهاد حقوقی دیگری است که نمی توان آن را، شرکت نام نهاد. ماده 575 قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.[۴] و مفاد این ماده، به دلیل هسانی، و به گونه ای اصولی، دررابطه با شرکت های مدنی نیز، قابل اجرا است.[۵]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886096
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240220
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517824