ماده ۴۵۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 450 قانون تجارت: عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص اختیار عضو ناظر در اخذ توضیح و تحقیقات لازم برای تنظیم صورت دارایی با توجه به اوضاع و احوال تاجر ورشکسته و نیز ترتیب دادن صورتمجلسی در این خصوص وضع شده است. [۱]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481004