ماده ۲۷۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷۳ قانون تجارت: اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته‌است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می‌کند. اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.

توضیح واژگان

شخص ثالث: هر شخصی که جزء مسئولین برات نباشد را، شخص ثالث نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند فرض مذکور در ماده مورد بحث، در حالت فعلی نیز، خیلی به ندرت قابل وقوع است؛ اما حکم ماده را، مشتمل بر اشخاص ثالث بیش از دو نفر نیز دانست.[۲]

منابع

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629248