ماده ۵۵۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 552 قانون تجارت:اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

توضیح واژگان

تجارت به اسم موهوم یا به اسم دیگری اقدام افرادی است که با توسط به این شیوه اقدامات تاجر ورشکسته به تقلب را انجام داده و به همان مجازات مجازات نیز محکوم می شوند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده دادگاه می تواند اشخاصی را که خود را تاجر قلمداد نکرده اما به اسم دیگری یا به اسمی موهوم مبادرت به فعالیت تجاری می کنند، مشمول مقررات ورشکستگی تلقی کند. در نتیجه اشخاص مزبور چنانچه تجارت از طریق اسم دیگری یا اسامی موهوم را وسیله ای برای اغفال و فریب دیگران قرار دهند، به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند.[۲] عده ای معتقدند تأکید مقنن به این نکته که لازم است موارد ورشکستگی به تقلب از سوی این افراد صورت گیرد بیهوده است. چرا که در فرض عدم وضع این ماده هم این اشخاص به دلیل تاجر تلقی شدن _ ولو در فرض عدم ثبت اسم آن ها در دفاتر ثبت تجارتی_ باز هم قابل مجازات بودند.[۳]

منابع

  1. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 868708
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839536
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268328