ماده ۵۷۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 573 قانون تجارت:اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است تقاضای اعاده اعتبار تاجر روشکسته از سوی دادگاه رد شود. اما در این صورت نیز وی حق دارد با ارائه اسناد و مدارک مثبته، مجدداً درخواست اعاده اعتبار کند. [۱] اما بر اساس این ماده، تاجر ورشکسته ای که دادخواست اعاده اعتبار وی رد شده باشد می تواند تنها هر شش ماه یکبار تقاضای اعاده اعتبار را تجدید کند.[۲] البته باید به این نکته توجه کرد که ماده فوق مبین فرض مقنن است که تا شش ماه اعاده اعتبار تاجر را نمی شناسد. وگرنه اعاده اعتبار هر لحظه امکانپذیر بوده و نباید تاجر را بی اعتبار شناخت.[۳]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481328
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838808
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978868