ماده ۲۰۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰۰ قانون تجارت: در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (‌حتي در موارديكه ‌انحلال بواسطه انقضاي مدت شركت صورت مي‌گيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم ‌شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت بمورد معين در ماده 79 اين قانون اتخاذ‌ ميشود رعايت خواهد شد.

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده؛ و آگهی نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.[۲] و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث، تأثیر داشته باشد؛ و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند؛ باید ثبت گردد.[۳] و شرکت های تجارتی در مدت حیات خود، ممکن است تغییراتی در اساسنامه یا امور کلی شرکت، یا طرز اداره و بازرسی و اختیارات مدیران و ... بدهند. در هر موقع که تغییرات مزبور ثبت و آگهی نشده باشد؛ کلیه معاملاتی که اشخاص ثالث، به استناد ثبت قبلی انجام داده اند؛ معتبر است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • درصورتیکه مدیر شرکت تغییر کند؛ یا در اختیارات او تغییراتی داده شود؛ این تغییر زمانی که به ثبت نرسیده است؛ برای اشخاص ثالث اعتبار ندارد. و معاملاتی که مدیر معزول، قبل از ثبت آگهی عزل انجام داده است؛ برای شرکت تعهدآور می باشد.[۵]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478176
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362472
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883180
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883180