ماده ۴۳۳ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 433 قانون تجارت: محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.[۱]

رویه های قضایی

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/9551_1371/8/19 محکمه قبل از صدور حکم ورشکستگی مجاز به مهمر و موم اموال تاجر ورشکسته نیست.[۲]

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839364
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320860