ماده ۴۱۷ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۱۷ قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر . ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست.[۱] این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدید نظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است.[۲]این امر در خصوص شرکت های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست.[۳] این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته اند.[۴] برخی از حقوقدانان اجرای حکم ورشکستگی را محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ اموال ورشکسته دانسته اند. این عقیده را گروهی دیگر از حقوقدانان مغایر با صراحت و اطلاق ماده فوق تلقی کرده [۵]و چنین تفکیکی را رد کرده اند.[۶]

مقالات مرتبط

اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی

رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال

رویه قضایی

منابع

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953332
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838520
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885368
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096628
  5. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243612
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266184