ماده ۵۷۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 576 قانون تجارت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 576 قانون تجارت:ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند.

توضیح واژگان

اسم تجارتی عبارت است از عنوانی که نشانگر شهرت تاجر تحت ان عنوان است. این عنوان ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا هر عنوان دیگر.[۱]

پیشینه

سابقه وضع قانون در خصوص علایم تجاری به سال 1304 برمیگردد. در این سال قانونی تحت عنوان ثبت و حمایت از علایم تجاری و صنعتی وضع گردید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است تجار برای شناساندن خود تحت اسم و عنوانی معین فعالیت کنند.[۳]اسم تجارتی می تواند هر چیزی باشد. گاه این نام بر اساس فعالیت های تاجر یا شرکت تجارتی انتخاب می شود. گاه ممکن است بر گرفته از نام حقیقی تجار باشد. لازم به ذکر است که اسم تجارتی را نباید با اسم شرکت اشتباه گرفت. اما چون شرکت غالباً تحت همین عنوان فعالیت می کند، اسم شرکت نام تجارتی او نیز می باشد.[۴] همچنین اسم تجارتی امری متفاوت از ثبت تجارتی است. ثبت تجارتی امری است مرتبط با شناسایی تاجر و وضعیت تجارتی او. اما اسم تجارتی صرفاً مربوط به شهرت تاجر است.[۵]

ثبت نام تجارتی جز در مواردی که وزارت دادگستری الزامی بداند، الزامی نیست.[۶] البته قانون در صورتی از اسامی تجارتی حمایت می کند که به ثبت داده شده باشند.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118236
  2. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624300
  3. نشریه دادرسی ، شماره 61 ، فروردین و اردیبهشت 1386. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1827900
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884672
  5. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244624
  6. حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389. رواق، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3193100
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478888