ماده ۸۶۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۶۳ قانون مدنی: وارثین طبقهٔ بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقهٔ قبل کسی نباشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۶۵ آیین‌نامه زرتشتیان، طبقات بالاتر، طبقات بعدی را، از ارث محروم می‌نمایند.[۱] در ادیان کلیمی و مسیحی، همسر و اولاد و نوادگان متوفی، بر سایر اقربای او مرجح می‌باشند؛ و در آیین زرتشت، همسر و فرزندان و نوه‌ها و پدر و مادر میت، بر سایر بستگان وی تقدم دارند،[۲] و در آیین مسیح، رعایت تقدم و تأخر بین طبقات ارث و حتی اشخاص درون هر طبقه، الزامی است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصناف مختلف در یک طبقه، دیگری را از ارث محروم نمی‌کنند.[۴]

درون هر یک از طبقات ارث نیز، وارث نزدیک تر به متوفی، وارث دورتر را از ارث محروم می‌کند، مانند محروم بودن نوه از ارث، با وجود فرزند برای متوفی.[۵]

وارث بی واسطه، باعث محرومیت ورثه باواسطه می‌گردد؛ مگر در مورد پسر عموی ابوینی که بر عموی ابی، تقدم دارد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

با وجود وارث در درجه اول از طبقات مختلف ارث، وراث درجات بعدی، ارث نمی‌برند.[۷]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

 • پدر متوفی، جده او را از ارث محروم می‌نماید.[۱۰]
 • اولاد متوفی، مانع ارث بری برادر او می‌گردند.[۱۱]
 • در صورت حیات مادر متوفی، خواهر و خواهر زاده وی، ارث نمی‌برند.[۱۲]
 • فرزندان میت، نوه‌های او را از ارث محروم می‌نمایند.[۱۳]
 • فرزند متوفی که در نتیجه نکاح متعه، به دنیا آمده‌است؛ حاجب خواهر و برادر وی خواهد بود.[۱۴]

منابع

 1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3069668
 2. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070368
 3. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3069680
 4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445092
 5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4271872
 6. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329900
 7. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380488
 8. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5661620
 9. منصور اباذری فومشی. نحوه عملی تقسیم ارث و ترکه متوفی به انضمام (شرح اصطلاحات مربوط به ارث، جدول ارث، قوانین مرتبط با ارث). چاپ 3. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3112548
 10. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177248
 11. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1177812
 12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52952
 13. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4271872
 14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52944